Onze diensten

Uw architectuur tot leven

Zo brengen wij architectuur tot leven

De Interoplab diensten zorgen ervoor dat uw architectuur tot leven komt. Wij zijn gespecialiseerd in de onderste lagen uit het interoperabiliteitsmodel: de informatie-, applicatie- & infrastructuur laag. Deze beschrijven wij in Archimate modellen en vullen bestaande documentatie aan met onze technische ervaring. Wanneer de relevante lagen zijn beschreven kunnen leveranciers de juiste specificaties inbouwen in hun software. Indien nodig kunnen wij ook mappings uitdenken bijvoorbeeld van HL7v3 naar IHE-transacties of van XML naar HL7 FHIR.

Meer over ons robuuste platform

Vanuit het Interoplab platform stellen wij simulatoren beschikbaar. Ook kunnen we uw bestaande systemen als simulator binnen het platform beschikbaar stellen. Berichten of gegevens verstuurd via het platform kunnen vervolgens gevalideerd worden door onze validatoren.

Binnen de testomgeving kunnen leveranciers hun software beproeven; dit vindt individueel en afgeschermd plaats. Resultaten kunnen worden bijgehouden in de Interoplab Testmanager. Zodra er is aangetoond dat de software de juiste gegevens kan uitsturen, kan dit beproefd worden in een (online) projectathon.

Vraag een demosessie aan

Architectuur

Om een inzicht te krijgen in de complexe ICT-inrichting die gegevensuitwisseling mogelijk maakt is Architectuur benodigd. Alle lagen van het interoperabiliteitsmodel zijn in dit geval nodig en van belang. Wij denken graag met u mee om het huidige en het gewenste applicatielandschap uit te werken, zodat het werkproces verbeterd wordt door de inzet van ICT. Onze architecten hebben ervaring met architectuur zowel binnen het ziekenhuis als tussen zorgaanbieders, en zijn actief binnen verschillende landelijke programma’s.

Projectathon | ketentest

Een Projectathon is een (online) testevenement met als doel het versnellen van de implementatie van uw project op het gebied van interoperabiliteit in de zorg. Leveranciers kunnen eerst onafhankelijk van elkaar ‘communiceren’ met een simulator waarbij de uitgewisselde berichten direct worden gevalideerd. Zo kunnen ketentesten op elk willekeurig moment worden uitgevoerd met minder onderlinge afhankelijkheden. Een onafhankelijke monitor verifieert vervolgens de uitgevoerde testen.

Performance testen

Om een inzicht te krijgen in het gedrag van systemen wanneer deze gebruikt worden door eindgebruikers, voeren wij performance testen uit. Deze testen geven informatie over onder andere de belastbaarheid van het systeem en geven een inzicht in reactietijden. We voeren load-, endurance-, stress- en peak testen uit om een volledig beeld van een systeem te krijgen. Het Interoplab is hierin onderscheidend omdat deze testen ook op de applicatielaag worden uitgevoerd; bijvoorbeeld door DICOM transfers, HL7 FHIR of IHE transacties uit te voeren. Deze testen kunnen zowel eenmalig uitgevoerd worden op projectbasis, of periodiek.

Mappings

Bij gebrek aan tijd of expertise helpen wij u graag met het uitdenken van mappings. Bijvoorbeeld van JSON naar HL7 CDA of FHIR. Of van XML naar IHE XDR.

Onze Interoplab experts staan voor u klaar om een mapping aan te leveren ter voorkoming van mogelijke vertraging van het project. We hebben jarenlange ervaring met het vertalen en omzetten van de diverse zorg-standaarden.