Het Interoplab ® platform

Om de Architectuur achter gegevensuitwisseling tastbaar te maken hebben wij het Interoplab platform ontwikkeld. Het platform is opgebouwd uit diverse testtooling; een deel bestaat uit reeds bestaande internationale tools en deel uit eigen (door)ontwikkelde tools. Voor de ontwikkeling van het platform gebruiken we de laatste technieken, zodat u geen belemmering zal ervaren binnen uw project.

De verschillende componenten van het Interoplab platform

Met behulp van simulatoren testen of er wordt voldaan aan de gestelde eisen

Het Interoplab platform bestaat uit diverse componenten die leveranciers en zorginstanties de mogelijkheid bieden om systemen te testen. Dit kan bijvoorbeeld middels het gebruik van een simulator die de rol van een zorguitwisselingssysteem nabootst. We kunnen simulatoren specifiek inrichten voor een uitwisselingszorgproces; denk aan simulatoren voor EPD-interacties en medische informatiesystemen (zoals een PACS). Het toetsen en valideren van systemen door leveranciers en zorginstellingen kan door het gebruik van simulatoren tijd- en resource-onafhankelijk voor meerdere interacties worden uitgevoerd.

Self Service Portal

Het Self Service Portal is het hart van het platform. Via dit portaal krijgt u toegang tot diverse simulatoren, logbestanden, validatoren, de testmanager of gaat u naar onze service desk.

Al het verkeer naar de verschillende simulatoren routeren wij via onze slimme proxy. Deze proxy routeert het verkeer naar de juiste systemen en slaat het berichtenverkeer tijdelijk en veilig op. Leveranciers en zorginstellingen kunnen hierdoor zonder tussenkomst van een andere partij het eigen berichtverkeer inzien en valideren tegen de verschillende validatoren. Zo zorgen we voor een veilige omgeving voor alle deelnemers.

Achter de proxy staan meerdere simulatoren. Denk hierbij aan diverse HL7 FHIR servers, een DICOM archief, IHE componenten, EPD simulatoren, Mock-services of project specifieke maatwerk simulatoren. Uiteraard kunnen we ook simulatoren koppelen die beschikbaar zijn gesteld door derden. Dankzij de slimme proxy is al het berichtverkeer inzichtelijk en op één centrale plek beschikbaar voor de verzendende partij.

Het berichtenverkeer kan eenvoudig vanuit de proxy worden gevalideerd door middel van de validatoren. De validatoren valideren of het berichtenverkeer voldoet aan (inter)nationale standaarden. Het Interoplab kan zowel de inhoud valideren als de technische kant van het bericht.

Test Manager

Binnen de testmanager krijgen leveranciers en andere gebruikers toegang tot de ontwikkelde (keten) testen. De leveranciers krijgen enkel testen te zien die voor hun applicatie-rol noodzakelijk zijn; zo ontstaat er een duidelijk overzicht van de geboekte voortgang. De diverse Interoplab componenten zijn met elkaar geïntegreerd zodat benodigde validaties eenvoudig gelinkt kunnen worden aan een specifiek testonderdeel.

Een leverancier kan zowel zelfstandig als samen met andere leveranciers een (keten) test doorlopen, afhankelijk van de specifieke testcase. Een testcase kan zowel technisch als functioneel zijn. De Test Manager biedt de mogelijkheid om screenshots, logging of ander bewijs m.b.t. transacties op een centrale plek te verzamelen. Dit maakt het voor een onafhankelijke monitor mogelijk om de uitgevoerde testen te verifiëren.

Een uitwisseling kent vele eisen en wensen die getest dienen te worden. Om een overzicht te bieden welke testcases nog geschreven dienen te worden, kunnen alle project specifieke eisen en wensen in de requirement manager worden samengevoegd. Tijdens het schrijven van testcases kunnen deze requirements gekoppeld worden aan een testcase of een teststap. Er ontstaat een “Requirement Tracability Matrix” zodat direct inzichtelijk wordt in welke mate de eisen en wensen van een project afgedekt zijn door testcases/stappen in de Testmanager.