Wij staan voor Interoperabiliteit

Gegevensuitwisseling in de zorg wordt steeds belangrijker en om interoperabiliteit te behalen is kennis van standaarden & over zorgprocessen cruciaal. Het team van Interoplab heeft jarenlange hands-on ervaring met het bedenken en implementeren van infrastructuren om gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Wij helpen om samen de zorg in Nederland interoperabel te maken.

Lees meer over Interoplab

Realisatie van de (technische) architectuur

Wij zijn betrokken bij landelijke en regionale initiatieven om gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders te verbeteren. Vanuit de architectuur denken wij mee over alle lagen van het interoperabiliteitsmodel. Daarnaast vullen wij de technische details in op basis van best practices en de technische zorgstandaarden. Vervolgens ondersteunen wij de (keten) testen met inzet van ons slimme Interoplab® platform.

Architectuur

Elk uitwisselingsproject is uniek en een goede architectuur wordt beschreven op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel. Wij hebben kennis en ervaring met zowel landelijke als regionale programma’s om deze architectuur te beschrijven.

Kennis & Expertise

Binnen een project is vaak een tekort aan inhoudelijke kennis en ervaring op de techniek- en applicatielaag aanwezig. Wij werken graag mee, bijvoorbeeld door het maken van een implementatiehandleiding waarin alle puntjes op de i worden gezet.

Testomgeving op maat

Op basis van de eisen en wensen configureren wij de benodigde validatoren en simulatoren. Testscenario’s worden opgesteld en met een ‘Requirement Manager’ wordt inzichtelijk of alle eisen geborgd zijn in de testcases. 

Succesvolle inzet van Interoplab

Zorgprocessen en -uitwisselingen operationaliseren met realtime validatie en simulatieomgevingen. Onafhankelijk testen om gezamenlijk een werkende informatie-uitwisseling mogelijk te maken.

Programma Babyconnect
Door de inzet van Interoplab helpen wij de gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk te maken. Naast validatoren en de Test Manager zijn er diverse FHIR servers geconfigureerd zodat leveranciers onafhankelijk tegen de specificaties van Babyconnect kunnen testen.

Peridos
Door de inzet van Interoplab kunnen bestaande en nieuw aan te sluiten leveranciers en zorginstellingen verifiëren of hun uitwisselingssysteem juist zijn geconfigureerd. Het proces wordt begeleid via de Test Manager waardoor Peridos een totaal overzicht van de resultaten heeft.

Programma Twiin
Voor de usecases Beeldbeschikbaarheid (beeldvormende onderzoeken uitwisselen met een landelijke tijdlijn) en BgZ uitwisselen is gekozen voor de inzet van Interoplab. Voor beide usecases worden de simulatoren, validatoren en de Test Manager ingezet om leveranciers te begeleiden in het voortraject en tijdens de implementatie fase.

Projectathon XDS
Voor Stichting Rijnmondnet
Van 3 jaar naar 3 maanden – Samen met Rijnmondnet faciliteerde wij eind 2019 een projectathon zodat meerdere ziekenhuizen via IHE-XDS gegevens uitwisselen. Als onafhankelijke derde partij konden wij een bijdrage leveren in dit succes.

FSB : Bevolkingsonderzoek naar Borstkanker (BK2020)
BK2020 was het eerste landelijke project waar werd getest met het Interoplab. Simulatoren, validatoren en de Test Manager werden ingezet om de gegevensuitwisseling bij het landelijk bevolkingsonderzoek naar borstkanker te verbeteren.

Ministerie van VWS
Tijdens een door Interoplab georganiseerde Projectathon hebben vertegenwoordigers van zeven mail applicaties hebben testen uitgevoerd om naast de eigen mail applicaties, ook de praktische werkbaarheid van het NTA7516 toetsen. De Projectathon is volledig gehost in de Interoplab Test Manager.

Dit doen wij nog meer

Naast het beschrijven van Architectuur en deze tastbaar te maken, leveren wij ook de volgende diensten.

Kennis en expertise

Wij brengen kennis en expertise van diverse veelgebruikte standaarden in de zorg. Wij zijn expert in DICOM, HL7v2, HL7v3 messaging en documenten, HL7 FHIR® en IHE-profielen. Ook verzorgen wij via de IHE Academy en de MedicalPHIT Academy trainingen.

Consultants

Interoplab experts structureren, modelleren, valideren, simuleren en testen volgens een bewezen aanpak. Dat zorgt voor duidelijkheid en sluitende afspraken. En dat draagt bij aan regie over het proces en de resultaten.

Projectathon

Het Interoplab zorgt door het organiseren van Projectathons dat zorgaanbieders en leveranciers samen kunnen testen volgens correcte definities en een pragmatische planning.

Mappings

Van XML naar HL7 FHIR, van XML naar IHE XDR. Wij werken aan landelijk gebruikte mappings om zo de interoperabiliteit tussen systemen te bereiken. De mappings worden opgeleverd zodat leveranciers deze kunnen inbouwen.

Test Management

Met de Interoplab Test Manager worden alle testen op een centrale plaats bijgehouden. Leveranciers schrijven hun systeem in binnen de Test Manager en zien enkel de testen afgestemd op de rol binnen het project die zij vervullen.

Simulator

Door de inzet van simulatoren kunnen leveranciers testen of er wordt voldaan aan de door het project opgestelde eisen. Ook eigen (test)systemen kunne ingezet worden als simulator binnen Interoplab.

Validator

Validatoren op maat of op basis van de bestaande standaarden om transacties, berichten, documenten en resources te valideren.

Performance test

Voorkom incidenten met traag werkende applicaties en laat uw oplossing tijdig testen met behulp van het Interoplab.

Wij werken onder andere voor:

Samen met onderstaande opdrachtgevers hebben wij de zorg meer interoperabel gemaakt: