Digitale gegevensuitwisseling 

eenvoudiger gemaakt

De oplossing in 5 stappen

1. Architectuur

Het landschap van ICT om gegevensuitwisseling mogelijk te maken is vaak bijzonder complex. Architectuur helpt bij het krijgen van inzicht en bij het maken van keuzes. Op basis van de verschillende lagen van het interoperabiliteitsmodel kijken we mee om het huidige en gewenste applicatielandschap in kaart te krijgen. Op basis van onze ervaring zowel binnen het ziekenhuis als in verschillende landelijke programma’s denken we graag mee om tot een efficiënte en succesvolle ICT-inrichting te komen.

2. Requirements

Bij het beproeven van gegevensuitwisseling kan er een groot aantal eisen en wensen meespelen. Het Interoplab biedt de mogelijkheid om deze specificaties uit te denken, te koppelen aan een informatiestandaard en vervolgens vast te leggen; inzichtelijk voor elke leverancier. Dit biedt een startpunt voor het opstellen van de testcases binnen de desbetreffende use case. Per test onderdeel kan er een verwijzing worden gemaakt naar de opgestelde specificaties. Dit zorgt niet alleen voor transparantie voor de deelnemer van de test, maar ook voor duidelijkheid over welke eisen en wensen er zijn ‘afgedekt’ binnen de verschillende testcases.

3. Simuleren & valideren

Het testen van een nieuw of bestaand systeem kost tijd. Door de inzet van verschillende componenten binnen het Interoplab kunnen we zorguitwisselingssystemen nabootsen en kunnen interacties op maat worden getest en gevalideerd. Door het simuleren van bijvoorbeeld een PACS of verschillende EPD-transacties bieden we leveranciers en zorginstellingen de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met de te beproeven gegevensuitwisseling.

4. Individueel testen (24/7)

Zelfstandig maar ook samen met andere leveranciers kunnen de testcases binnen het Interoplab worden uitgevoerd. Een testcase kan zowel op technisch als op functioneel gebied de eisen van een applicatie beproeven. Het platform biedt de mogelijkheid om screenshots, logging of ander ‘bewijs’ over applicaties en/of interacties op een centrale plek vast te leggen. Dit maakt het voor een onafhankelijke monitor mogelijk om na uitvoering van de testcase het testresultaat beoordelen.

5. Projectathon

Een Projectathon is een testevenement met als doel het bij elkaar brengen van de betrokken leveranciers en het versnellen van de implementatie van het project. Dit is de laatste fase van het stappenplan.